Regler

 Startside
Op

Link til Dansk sejlunions regelside:

Rudkøbing Sejlklubs tillæg til DS kapsejladsregler:

 

§         Der startes ved 2 starter således:     1. start kl. 19:00,        2. start kl. 19:10

Startsignaler (skud) er efter gamle regler følgende minutter før start:

 

1. start

2. start

11

(21)

10

(20)

5

(15)

0

10

 

5

 

0

 

§         En båd til start skal være på startsiden af startlinien senest 5 minut før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes ved, umiddelbart efter start, at båden udfører en 720o strafvending som beskrevet i regel 44.2

 

§         Det er ikke tilladt at bruge motor indenfor 5 minutter før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes ved, umiddelbart efter start, at båden udfører en 720o strafvending som beskrevet i regel 44.2

 

§         Ved tyvstart: Startdommerne forsøger at give lydsignal i form af horn. Det er dog op til de startende både selv at bedømme om de er tyvstartet, men dommerne vil notere tyvstarter. Såfremt en tyvstart ikke rettes diskvalificeres båden. En tyvstart kan rettes ved at sejle udenom den gule startbøje tilbage på startsiden af startlinien, hvorefter der startes igen.

 

§         Valg af bane: kapsejladsudvalget vælger bane. Senest kl. 18,30 hejses banesignal.

 

§         Aflysning: - I tilfælde af vindstille eller vindstyrke på ≥ 12 m/sek. aflyses sejladsen. Evt. aflysning meddeles kl. 18,30 ved affyring af 2 skud umiddelbart efter hinanden.

 

§         Samlet resultatopgørelse: - Ved pointberegningen fratrækkes point for den dårligste placering.

 

Protester:

§         Ved protest under sejlads, skal der i den protesterende båd sættes rødt signalflag i hækstaget. En båd, der kan have overtrådt en regel mens den kapsejler, kan påtage sig en straf på hændelsestidspunktet. Straffen er en 720o-vending som beskrevet i regel 44.2

 

§         En protest skal afleveres til kapsejladsudvalget senest en ½ time efter sidste båd er i mål. Kapsejladsudvalget vil behandle protesten og afsige dom senest på følgende kapsejladsaften.

 

 

Således vedtaget på sejlermødet 13.05.2005