Af muligvis forklarlige grunde var klubbens nye kapsejladsbøjer ikke blevet forsynet med sponserreklamer og hvad værre var: De var ikke lagt ud.

Fem både deltog i sæsonens første aftenkapsejlads. Kapsejladsen blev af førstnævnte grunde en tur rundt om farvandsvæsenets bøjer: De sædvanlige 2 grønne bøjer skulle respekteres  og så var det bare ned til Jonsprikken (Strynø Syd) og tilbage igen. I alt en tur på 10 sømil. Vinden svingede mellem NW og W og styrkemæssigt mellem 6 og 10 ms. En frisk tur, som for Petí blev lige frisk nok til at bære spileren på hjemturen, hvor vinden spidsede lidt. Det kostede en del tid. Resultatet blev som på skemaet.

- Takket være et godt initiativ og ekstra arbejdsindsats fra aftenens dommere, var der kaffe og kage til de gennemblæste sejlere i klubhuset. Her trak Hanne loddet med aftenens snapsepokal. Det gik til 2. båd i mål, - altså "Miss Sommerlyst"

 

Dato 31-05-2006                
Banelængde (sm) 10                
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2004 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Prob L 23   sp Ole Espe D 391 700,5 20:49:55 1:49:55 0:15:29 2:05:24 5
Petí E95 - Elvstrøm  sp Leif Nielsen 4024 667,8 20:42:25 1:42:25 0:20:56 2:03:21 4
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 656,0 20:33:20 1:33:20 0:22:54 1:56:14 1
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 685,2 20:39:59 1:39:59 0:18:02 1:58:01 2
Simba Salta 26   sp   D 9 691,6 20:45:57 1:45:57 0:16:58 2:02:55 3

 

Retur til samlet resultat