Gen.fors. 2008

 Startside
Op

 

 
 
SEJLKLUBBENS  BESTYRELSE  2008  HAR  KONSTITUERET  SIG


foto: red.
  
På møde den 21.04. har klubbens nyvalgte bestyrelse konstitueret sig som følger:

Fra venstre:
Keld Pedersen, formand
Per Munch, sekretær
Peter Hansen, næstformand
Michael Olsen
Jesper Juel Jensen, juniorleder
Maria Juel Jensen, suppleant

forrest:
Karen Dirksen, kasserer

ikke på billedet:
Lone Nielsen
Erik Busch, suppleant

Standerhejsning lørdag den 12. april 2008

 Årets standerhejsning fandt sted i dejligt aprilsvejr med høj himmel og godt humør. Formanden bød den nye sæson velkommen med følgende ord:

"Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen her til Rudkøbing sejlklubs standerhejsning. Vi er i dag samlet for at markere en ny og forhåbentlig god sejlersæson 2008. Sæsonen 2007 bød på en del vejrmæssige overraskelser  for sejlerfolket,det var den mest blæsende og regnfulde sommer som jeg kan mindes, men forhåbentlig bliver det bedre i år, det kan næsten kun blive bedre. Men som sommeren gik, viste det sig at sejlerne ikke sådan lader sig kue af vejret så, Rudkøbingstanderen blev vist i mange både danske og udenlandske havne alligevel. Her i klubben havde vi en del arrangementer som vi sommeren igennem afholdt. Vi havde:
- Onsdagssejladserne, der blev gennemført med kun få aflysninger, der blev sejlet med 7-8 både, så der kan sagtens blive plads til flere.
- Optimisterne har trænet hele sommeren. Det kom der ud af, at 6 optimister var til stævne på Fynshoved, som gik rigtig godt.
- Vi havde et stævne for piratjoller som blev afholdt i regn og rusk men det blev gennemført med højt humør og succes alligevel.
- PKA cuppen måtte vi desværre aflyse på grund af vejret, men vi havde forberedt en fællesspisning om aftenen så det blev en god dag alligevel.
- Åleturen gik til Troense. Vejret var for en gangs skyld godt, ålene var gode, humøret var højt så alt i alt en god tur.  

Så medens standeren bliver hejst vil jeg gerne bede jer udbringe et trefoldigt hurra for Rudkøbing sejlklub og dansk sejlsport!"

Billedreportage: alle billeder fra standerhejsningen er taget af Søren, "Bianco".

Generalforsamling og fest

Hvis den positive og gode stemning, som prægede generalforsamlingen, også smitter af på vejret, så har vi noget at se frem til. Læs her Jytte Munchs officielle referat. I det følgende skal blot fremhæves, at såvel beretning som regnskab blev vedtaget med akklamation. Nyvalgt til bestyrelsen blev Michael Olsen. Poul Winther Jensen fratrådte efter eget ønske som suppleant, da han er flyttet til Kolding. Ny suppleant blev Maria Juel Jensen.
Juniorafdelingens nye leder og repræsentant i bestyrelsen er Jesper Juel Jensen. Jesper overtager efter Uffe Mogensen, der har sagt stop som juniorleder efter mange års solid indsats. Det kvitterede formanden for med velvalgte ord og en gave, mens forsamlingen gav ham "en stor hånd". Æresmedlem Bent Jensen havde en mild kritik af lokaleforholdene i klubben, inspireret som han var af englændernes besøg sidste sommer. De var meget tilfredse med opholdet, men savnede en bar og nogle gode, bløde stole i klubhuset. Det samme gjorde Bent.
Minsandten om der ikke om aftenen ved festen pludselig stod 2 lænestole i forgangen! – Bent afprøvede straks den ene, som tydeligvis faldt i hans smag, og under middagen nedsatte formanden et hyggeudvalg bestående af februarfestens kattekonge og –dronning (Bent Jensen og Ulla Lørring) som skal finde ud af at lave et hyggehjørne i klubhuset. Der blev spist, drukket, snakket og sunget så det var en lyst. De sidste lukkede og slukkede ved 1-tiden.

Billeder: webmaster. Billedet af Keld og Uffe: Søren "Bianco".