Gen.fors. 2005

 Startside
Op

 

STORE FÅRMANDSDAG

 - Den 16. april 2005 vil gå over i Rudkøbing Sejlklubs historie som Store F-dag.
Oppe i klubhuset valgte medlemmer om eftermiddagen en ny formand, men allerede om formiddagen var der travlt nede ved jollehusets rampe. Her skulle 140 brægende firbenere fra Skovsgaard til Strynø via amtsprammen "Yrsa" - og her var der sandelig også brug for en får-mand!
(Tekst og Foto: Søren, "Bianco").

 
  Standerhejsning 2005 - Flemming Hansens tale ved standerhejsningen.
Flemming Hansen med bistand af to juniorsejlere gør klar til sæsonstart: Standerhejsning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Søren, "Bianco"

Generalforsamling 2005
Det var en afklaret og afgående formand, som medlemmer fik at høre, da Flemming Hansen i Sejlklubben aflagde sin sidste beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen kan læses her: (beretning 2005) - og sekretærerne griflede flittigt på et udførligt referat, som kan læses her: (referat genfors.2005)

Både formand Flemming Hansen og næstformand Keld Petersen takkede af på generalforsamlingen.
Her er det formanden, der takker for den gave, næstformanden netop på medlemmernes vegne har overrakt ham med tak for indsatsen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Søren, "Bianco"


 

 
     
 

                          Nye Vedtægter for sejlklubben:

Revidering af vedtægter kan let udvikle sig til en træls affære på en generalforsamling. Men medlemmerne havde haft god lejlighed til på forhånd at sætte sig ind i ændringsforslagene, og det, kombineret med en kompetent dirigent, gjorde behandling og vedtagelser til en relativ hurtig sag. Se og udskriv klubbens nye vedtægter her: (acrobat reader)

 
   Vedr. Udvalg:
Turudvalgets skriftlige beretning for 2004

Forslag til opgaver for hus- og festudvalg 2005

Bladudvalgets opgaver:
Består i at indsamle og derefter formidle relevant stof til klubbens medlemmer via medlemsbladet "Rudskallen", der udkommer 4 gange om året, og klubbens hjemmeside.
Endvidere skal bladet printes, falses og lægges i frankeret og adresseret kuvert.
I praksis arbejdes der således at udvalgets medlemmer løbende indsender stof til redaktøren, Jørn Ole Jensen, der så redigerer og monterer i blad og på hjemmeside. Udvalget hjælpes ad med at klargøre "Rudskallen" til forsendelse.