Gen.fors. 2011

 Startside
Op

 

 


Beretning:

Referat:
 


En stor del af klubbens aktive medlemmer var mødt frem til standerhejsningen den 9. april kl. 14,00 hvor formanden bød velkommen ved flagmasten og udtrykte store forventninger til den kommende sæson. Især noterede han sig med glæde, at juniorarbejdet var kommet i gang igen for alvor, så vi i forsommerens mandage vil se glade børn og unge i vore 14 optimistjoller og og 2 piratjoller. Flere af optimistjollerne skal dog forinden have en grundig renovering af skrog og beslag. Det med skrogene kræver støbearbejde, og det vil Knud Mogensen tage sig af, mens det med beslagene klarer klubbens medlemmer selv. - Standeren blev sikkert gelejdet op mellem flagmastens øvrige liner af to fra havnens faste stab: Kim og Arne.

 

Standerhejsningsfesten var fuldt besat: Der kunne ikke proppes flere medlemmer ind i klubhuset. Stemningen var som sædvanlig god og snakken ved bordene gik naturligvis mest på "hvad man havde lavet ved skuden i vinterens løb", "sæsonens aftenkapsejladser" og "sommerens ferieture".

Det blev sent, inden de sidste kunne lukke og slukke!