Gen.fors. 2006

 Startside
Op

 

 

Standerhejsning, generalforsamling og fest den 8. april 2006

Før standerhejsningen omtalte formand Finn vinterens renoveringsarbejder og  her ikke mindst signalmasten - og han udtrykte sine bedste ønsker for den nye sæson. Juniorsejler får med næstformandens bistand standeren flot til vejrs i den stride aprilblæst på den funklende flot renoverede og 8 gange lakerede signalmast.

 

GENERALFORSAMLINGEN
Læs det godkendte referat her:

STANDERHEJSNINGSFESTEN

Formanden aflægger beretning. Generalforsamlingen varede blot en time. Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Såvel formand som kasserer havde ellers øvet sig på at redegøre for et  driftsunderskud på kr. 15.000 ( ekstraordinære udgifter til f.eks. følgebåd og kontormaskiner), - men ingen spurgte, så de oratoriske talenter blev ikke afprøvede!
Sonnich Sonnichsen ønskede ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Formanden foreslog i stedet Jacob Sinning, der blev valgt uden modkandidat, - og i øvrigt uden at være til stede. Peter Rieck ønskede heller ikke at fortsætte som suppleant. I stedet valgte bestyrelsen Christian Gammelgaard. Christian har været en af hovedaktørerne i efterårets og vinterens renoveringsarbejder, så hans indtræden vakte tilfredshed bordene rundt. Udvalgenes sammensætning blev drøftet. Her mangler der som altid villige hænder.
Der var ingen forslagspunkter, men under Eventuelt rettede Jørgen Skaarup en kraftig kritik af, at der stadig ikke som lovet var el og strøm på broerne. Strøm og vand burde også være til rådighed langt tidligere. Han appellerede til bestyrelsen om som repræsentant for næsten et par hundrede sejlere at gøre noget effektivt ved sagen.
Jørgen Mathorne efterlyste som han tidligere havde gjort, at der kom redningskranse og lejdere på broerne. Falder nogen i vandet nu, kommer de ikke op ved egen hjælp.
- Formanden lovede i begge sager at tage spørgsmålene op med kommunen.
Festmiddagen: skinke med flødekartofler, flutes og salat, - derefter kaffe med is og vafler er sat til livs, og snakken går lystigt. Det gennemgående tema er: Hvor sejler I hen i år?
Jørgen Mathorne har været medlem af Rudkøbing sejlklub i mere end 50 år. Jørgen er ikke klubbens æld-ste medlem, men det medlem med det længste med-lemskab. Det honorerede formanden med en flaske vin og forsamlingen med en klapsalve.  (foto: Søren, "Bianco") Bestyrelsens nyindkøbte kollektion af udvalgt medlemsgear: T-shirts, poloskjorter, kasketter mv. gik som varmt brød. Bestyrelsessuppleant Christian Gammelgaard ser udvalget an.  (foto: Søren, "Bianco")