Før ferien

 Startside
Op

 

Sejladsdato:  5. maj      12. maj      19. maj      26. maj      2. juni      9. juni      16. juni

Forkortelser:  ID = ikke deltaget.  IF = ikke fuldført. DISK = diskvalificeret

 

 

Onsdag den 5. maj:  - Rød markering på DH2009-målet betyder, at der blev sejlet med spiler.
                                   Forårssæsonens dårligste resultat bliver trukket fra, hvilket af beregningstekniske
                                   grunde først vil ske efter sæsonens sidste aftenkapsejlads den 16. juni.
 

Dato 05-05-2010 Vind: 6-5 Nordlig                    
Banelængde (sm) 5,40 Strøm:                     
Banevalg Bane 3                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740   ID ID 0:00:00 ID 3 1 3 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776   ID ID 0:00:00 ID 3 1 3 1
2. løb                        
Prob L 23 Ole Espe D 391 725,0 DISK DISK 0:07:00 DISK 8 3 8 3
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35   ID ID 0:00:00 ID 11 9 11 9
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 20:44:50 1:44:50 0:04:51 1:49:41 1 1 1 1
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 DISK DISK 0:05:52 DISK 8 3 8 3
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 DISK DISK 0:07:54 DISK 8 3 8 3
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 DISK DISK 0:07:33 DISK 8 3 8 3
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9 743,3 20:45:01 1:45:01 0:05:21 1:50:22 2 2 2 2
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 DISK DISK 0:08:40 DISK 8 3 8 3
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0   ID ID 0:00:00 ID 11 9 11 9
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0 802,8 IF IF 0:00:00 IF 8 3 8 3
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1   ID ID 0:00:00 ID 4 3 4 3
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 IF IF 0:12:44 IF 3 2 3 2
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 20:38:53 1:28:53 0:09:57 1:38:50 1 1 1 1
2. løb                        
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 20:37:22 1:27:22 0:06:48 1:34:10 1 1 1 1
To fast four you Banner 23 Racer Michael Koll 21   ID ID 0:00:00 ID 3 2 3 2

Ja hvad skete der lige her?? - Mærker blev rundet forkert. Fejl blev ikke rettet eller rettet forkert... Alt stod ellers tydeligt i deltagerprogrammet. - Måske skyldes det en forventning om, at de både, der var hurtigst sidste år nok også var det i år, og så var det jo bare at sejle efter dem! - Men nu var der lige det, at de hurtige i år startede 10 minutter efter flertallet. Så nye både måtte finde vej..... Øh....
Elleve både startede, to nåede ikke i mål, fem blev disket, så kun fire både blev noteret for sejl- og præmietid!

Kapsejladsudvalgsformand Michael Koll insisterer dog på at holde fokus på det positive. Han skriver:

"Onsdagskapsejlads 5. maj 2010

 Så blev sæsonens første onsdagskapsejlads skudt i gang. Da min båd endnu ikke er sejlklar, havde jeg den fornøjelse at kunne følge aftenens sejladser fra land. Som noget nyt i år startede de deltagende både i 2 starter med de mindste både i 1. start og de største både i 2. start. Dette skulle gerne give lidt mere plads på startlinien med mulighed for at lave en god start.

 Det var med stor glæde, at jeg kunne observere, at samtlige deltagende både i aftenens sejladser alle lavede nogle flotte starter. Jeres præstation bliver ikke mindre beundringsværdig af, at aftenens sejlads bød på en lænsestart. En lænsestart er noget af det sværeste at time rigtigt, men det klarede I alle til UG.

 Ligeledes var det en stor glæde for mig at se, at 2 af aftenens deltagende både – Victoria (Salta 26) og Prob (L23) - benyttede sig af muligheden for at sejle med spiler. Ved sejlermødet forrige onsdag blev der blandt sejlerne stemt om vi måtte tilmelde med el. uden spiler fra gang til gang. Flertallet besluttede, at det måtte man – med det formål, at give alle både en mulighed for at øve sig i at sejle med spiler. Denne mulighed for at tilmelde med el. uden spiler fra gang til gang er et tillæg til de eksisterende kapsejladsregler , som vi har indført her i Rudkøbing Sejlklub. Blandt sejlerne er der dog heller ikke enighed om, hvorvidt denne regel er retfærdig. Jeg er enig i, at denne regel ikke er retfærdig set ud fra et kapsejladsmæssigt synspunkt, men set ud fra et perspektiv om at favne bredden af sejlere bedst muligt, skulle denne regel tjene til at sejlerne får afprøvet spilerne, når det er vejr til det.

 Aftenens sejlads med 2 både der sejlede med spiler viser med al tydelighed, at denne særregel tjener sit formål – nemlig at skabe udvikling blandt sejlerne – også i brugen af spiler. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at beslutningen om at kunne tilmelde med el. uden spiler suverænt er en beslutning taget blandt de deltagende både ved en afstemning onsdag den 28. april 2010– idet medlemmerne af kapsejladsudvalget undlod at gøre brug af deres stemmeret.

 Jeg håber, at mange flere af jer vil afprøve spileren i løbet af sæsonen – det er et sjovt sejl at sejle med og giver sejlerne nye udfordringer.

 En stor tak skal også lyde til vores besætning på land, som onsdag efter onsdag i løbet af sæsonen møder op for at starte os og tage os i mål. Uden dem ville vi andre slet ikke kunne gennemføre aftenens sejladser. I onsdags var de 4 i besætningen på land, som satte aftenens sejladser i gang. Det synes jeg er meget flot. Specielt når man tager i betragtning, at mange andre klubber har svært ved at skaffe bare 1 der vil starte og tage aftenens både i mål. Dejligt at vi har nogle ildsjæle i sejlklubben, som med stor entusiasme medvirker til at give de deltagende både en god oplevelse på vandet.  

 Det var også en stor glæde, at se at Salta 26 ´erne begge var på vandet i onsdags. Den ene båd Victoria satte endda spiler og lavede en meget flot spilerstart. Stor respekt skal lyde fra min side. Det er svært nok at time en lænsestart i forvejen, men at gøre det med spiler med sådan en præcision som mandskabet på Victoria udviste – det er ikke noget man sådan bare lige gør – FLOT !!!!!!!!

 Vi havde også en helt ny båd med i år – en Mascot 28. Det er dejligt at se at nogen viser vejen for andre motorsejlere – jeg håber at andre motorsejlere i klubben vil følge det gode initiativ – det kunne da være sjovt, hvis I blev så mange, at I kunne få jeres eget løb.

 Så til alle I andre der går og spekulerer på om jeres båd kan deltage i aftensejladserne:

 Alle kan deltage så længe I kan hejse et sejl - om det er sejlbåd, motorsejler, smakkejolle, piratjolle el. lign spiller ingen rolle. Kom og deltag i vores fællesskab og lær jeres båd bedre at kende.

 Vi ses på vandet!"

Michael Koll, Banner 23 Racer

 

 

Gå til tops!

Onsdag den 12. maj:

Dato 12-05-2010 Vind nordlig 3-0                    
Banelængde (sm) 4,40 Strøm drejende N                    
Banevalg Bane 4                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740   ID ID 0:00:00 ID 3 1 6 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776   ID ID 0:00:00 ID 3 1 6 1
2. løb                   0    
Prob L 23 Ole Espe D 391 760,5 20:53:16 1:53:16 0:00:00 1:53:16 2 2 10 3
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35   ID ID 0:00:00 ID 11 6 22 9
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 20:58:24 1:58:24 0:00:51 1:59:15 4 4 5 1
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 20:38:43 1:38:43 0:01:41 1:40:24 1 1 9 2
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 IF IF 0:03:20 IF 5 5 13 5
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S"   ID ID 0:00:00 ID 11 6 19 7
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9   ID ID 0:00:00 ID 11 6 13 5
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 20:51:00 1:51:00 0:03:58 1:54:58 3 3 11 4
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0   ID ID 0:00:00 ID 11 6 22 9
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0   ID ID 0:00:00 ID 11 6 19 7
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1   ID ID 0:00:00 ID 4 2 8 3
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 IF IF 0:07:16 IF 2 1 5 1
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20   ID ID 0:00:00 ID 4 2 5 1
2. løb                        
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 IF IF 0:02:26 IF 2 1 3 1
To fast four you Banner 23 Racer Michael Koll 21   ID ID 0:00:00 ID 3 2 6 2

Her var der styr på det! Desværre var der næsten ingen vind og under sejladsen døde vinden fuldstændig. Syv både startede på den korte bane og 4 nåede hjem i tide...

 

 

Gå til tops!

Onsdag den 19. maj:

Vinden stod i nord, 5-6 og aftagende. Strømmen ret stærk, sydgående og efterhånden aftagende. Vi valgte bane 2 med afkortning, så banen blev 5,8 sømil. Hen imod tidsfristens udløb døde vinden helt, så 4 både nåede ikke i mål.

Dato 19-05-2010 Vind N 6-0                    
Banelængde (sm) 5,80 Strøm S 2 knob                    
Banevalg Bane 2, 1 omg.                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740   ID ID 0:00:00 ID 3 1 9 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776   ID ID 0:00:00 ID 3 1 9 1
2. løb                        
Prob L 23 Ole Espe D 391 760,5 IF IF 0:00:00 IF 7 5 17 5
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35   ID ID 0:00:00 ID 11 7 33 9
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 IF IF 0:01:07 IF 7 5 12 2
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 20:48:19 1:48:19 0:02:13 1:50:32 1 1 10 1
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 20:49:31 1:49:31 0:04:23 1:53:54 2 2 15 3
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 20:55:14 1:55:14 0:04:01 1:59:15 3 3 22 6
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9   ID ID 0:00:00 ID 11 7 24 7
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 20:59:48 1:59:48 0:05:13 2:05:01 4 4 15 3
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0   ID ID 0:00:00 ID 11 7 33 9
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0   ID ID 0:00:00 ID 11 7 30 8
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1   ID ID 0:00:00 ID 4 3 12 3
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 IF IF 0:09:35 IF 3 2 8 2
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 20:53:14 1:43:14 0:06:36 1:49:50 1 1 6 1
2. løb                     0  
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 IF IF 0:13:00 IF 2 1 5 1
To fast four you Banner 23 Racer Michael Koll 21   ID ID 0:00:00 ID 3 2 9 2

 

Gå til tops!

Onsdag den 26. maj:

Billede fra 1. start. (foto: Michael Koll)

Der var lovet aftagende vind, så banen blev en afkortet bane 4 på 3,4 sm. Der var 6 både til 1. start, men kun 4 fuldførte: "Havgassen" afprøvede om det er rigtigt, at en stor del af kommunens indkøbte festival-strandsand hvert år flytter sig hen ud for badeanstalten, og det var rigtigt! "Havgassen" valgte ikke at stage sig gennem vindøjet men at falde rundt, og det var nok ikke det bedste valg i situationen, så jernhesten måtte i gang. "Oline" satte sig lige så fast på "Holgers Grund" og måtte også starte maskinen for at komme fri. Anden start bestod kun af to både. "Miss Sommerlyst" lagde sig i spidsen fra start og valgte efter "Holgers Grund" at tage lange ben over mod Sælgrunden, mens "Petí" holdt sig til små slag under Langelandssiden.

Fenixen "Balu" med Mikael Jensen ved roret sejlede et flot løb, som han vandt i præmietiden 1:13:14. "Balu" havde både dagens hurtigste sejltid og præmietid og blev derfor også dagens vinder overalt.

Efter 4 sejladser fører "Balu" i kampen om klubmesterskabet med to første og en andenplads. "Miss Sommerlyst" på andenpladsen har en første, en anden og en tredjeplads. Se stillingen her:

 

Dato 26-05-2010 Vind SV 3-2                    
Banelængde (sm) 3,40 Strøm Nordg. 1,5                    
Banevalg 4.1                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 801,9 ID ID 0:00:03 ID 3 1 12 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 801,9 ID ID 0:00:03 ID 3 1 12 1
2. løb                        
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 20:09:32 1:09:32 0:03:42 1:13:14 1 1 11 1
Prob L 23 Ole Espe D 391 760,5 20:14:34 1:14:34 0:02:24 1:16:58 2 2 19 3
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 20:15:26 1:15:26 0:03:03 1:18:29 3 3 15 2
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 20:13:27 1:13:27 0:05:27 1:18:54 4 4 19 3
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 747,9 ID ID 0:03:07 ID 11 5 44 9
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 IF IF 0:04:58 IF 11 5 26 5
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 IF IF 0:04:45 IF 11 5 33 6
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9 743,3 ID ID 0:03:22 ID 11 5 35 7
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0 0,0 ID ID 0:45:30 ID 11 5 44 9
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0 802,8 ID ID 0:00:00 ID 11 5 41 8
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 20:21:22 1:11:22 0:06:16 1:17:38 1 1 7 1
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1 692,3 ID ID 0:06:16 ID 4 2 16 3
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 ID ID 0:08:01 ID 4 2 12 2
2. løb                     0  
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 20:26:57 1:16:57 0:04:17 1:21:14 1 1 6 1
To fast four you Banner 23 Racer Michael Koll 21 691,3 ID ID 0:06:19 ID 3 2 12 2


 

 

 

Gå til tops!

Onsdag den 2. juni:

Vinden var nordlig, svag og aftagende, strømmen sydgående, så selv om banevalget var bane 4 på 4,4 sømil var det usikkert, om feltet ville nå i mål inden kl. 21.
Begge starter gik udmærket. Michael Koll kommenterer herunder i tekst og billeder:

"Generelt laver alle sejlere bedre starter i år end sidste år. Alle både er tættere på linjen, og der er ikke så langt mellem 1. båd over startlinien til sidste båd over startlinien. Balu har været skrap til at starte i år. Det var de også i aftes, men Smut 2 og Oline lavede ligeså en rigtig flot start, og det var spændende som tilskuer at se den tætte start mellem disse 3 både.
 
Endnu engang må jeg tage hatten af for Victoria som konsekvent sejler med spiler når muligheden byder sig. Jeres spilerhåndtering bliver bedre og bedre. Godt initiativ!"
I anden start lavede både Miss Sommerlyst og Peti en flot start hvilket betød at de nærmest startede synkront og kom samtidig over startlinien. Det spændende i denne start var som tilskuer at se hvorledes 2 forskellige start taktikker begge fører til en god start. Miss Sommerlyst ligger tæt på linjen og sejler modstrømmen op, hvorefter de falder af til start og laver en flot start. Peti timer derimod en flot lænsestart, hvor de kommer bagfra med genuaen spilet og går over startlinien med full boatspeed - "den sidder lige i skabet".

 

- Allerede kl. 20,30 var vinden blevet så svar, at det krydsende felt ikke kunne klare modstrømmen, så ingen nåede desværre i mål. Lidt underholdning var der dog undervejs: To af feltets lokaltkendte og garvede besætninger (Petí og Smilla) ville afprøve vanddybden på Holgers Grund. Trods spilerstagning og bomakrobatik måtte  jernhestene i gang før det atter gik hjemad mod båsen. Se billedet herunder:

Dato 02-06-2010 Vind 4-2 N                    
Banelængde (sm) 4,40 Strøm sydgående                    
Banevalg Bane 4                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 801,9 ID ID 0:00:04 ID 3 1 15 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 801,9 ID ID 0:00:04 ID 3 1 15 1
2. løb                        
Prob L 23 Ole Espe D 391 760,5 IF IF 0:03:06 IF 7 1 26 3
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 747,9 ID ID 0:04:02 ID 11 7 55 9
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 IF IF 0:03:57 IF 7 1 22 2
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 IF IF 0:04:47 IF 7 1 18 1
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 IF IF 0:06:26 IF 7 1 29 5
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 IF IF 0:06:09 IF 7 1 36 6
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9 743,3 ID ID 0:04:22 ID 11 7 46 7
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 IF IF 0:07:04 IF 7 1 26 3
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0 0,0 ID ID 0:58:52 ID 11 7 55 9
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0 802,8 ID ID 0:00:00 ID 11 7 52 8
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1 692,3 ID ID 0:08:06 ID 4 2 20 3
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 ID ID 0:10:23 ID 4 2 16 2
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 IF IF 0:08:06 IF 2 1 9 1
2. løb                     0  
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 IF IF 0:05:32 IF 2 1 8 1
To fast four you Banner 23 Racer Michael Koll 21 691,3 ID ID 0:08:11 ID 2 1 14 2

 

 

 

Gå til tops!

Onsdag den 9. juni:

Vejret virker forhekset! Bortset fra den første sejlads i maj har vejret hver onsdag været præget af meget svage vinde.
Således også i dag: Af 8 startende både nåede kun 2 i mål. "Petí" nåede næsten i mål, men desværre er det jo ikke
tilstrækkeligt. "Hurtig-Nok" var med for første gang. Den var tilmeldt aftenens sejlads med spiler, men Michael valgte ikke at
bruge den. Det skulle han måske have gjort. I hvert fald havde en anden båd, som også denne aften var med for første
gang i år, meget glæde af sin spiler: Det var "Liljen", som Ulrik Bastholm sejlede både klogt og dygtigt gennem banen, idet også krydsbenene blev sejlet i god fart over grunden og "Liljen" kom i mål i aftenens bedste præmietid: 1:49:43 for de 3,4 sømil. "Hurtig-Nok" brugte i præmietid 1 minut og 22 sek. mere. Flere både kom ikke i mål inden tidsgrænsen kl. 21.00.

Dato 09-06-2010 Vind 2-0 NØ                    
Banelængde (sm) 3,40 Strøm sydgående                    
Banevalg Bane 4 afkortet                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 801,9 ID ID 0:00:03 ID 3 1 18 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 801,9 ID ID 0:00:03 ID 3 1 18 1
2. løb                        
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 IF IF 0:03:42 IF 7 2 25 1
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 IF IF 0:03:03 IF 7 2 29 2
Prob L 23 Ole Espe D 391 760,5 IF IF 0:02:24 IF 7 2 33 3
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 IF IF 0:04:58 IF 7 2 36 4
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 759,2 ID ID 0:02:28 ID 11 7 37 5
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 IF IF 0:04:45 IF 7 2 43 6
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 705,5 20:44:12 1:44:12 0:05:31 1:49:43 1 1 56 7
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9 743,3 ID ID 0:03:22 ID 11 7 57 8
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0 802,8 ID ID 0:00:00 ID 11 7 63 9
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0 0,0 ID ID 0:45:30 ID 11 7 66 10
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 IF IF 0:06:16 IF 2 1 11 1
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 ID ID 0:08:01 ID 4 2 20 2
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1 692,3 ID ID 0:06:16 ID 4 2 24 3
2. løb                     0  
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 IF IF 0:04:17 IF 3 2 11 1
Hurtig-Nok Banner 23 Racer Michael Koll 21 652,2 20:52:44 1:42:44 0:08:32 1:51:16 1 1 15 2

 

Gå til tops!

Onsdag den 16. juni:

Så nåede forårssæsonen i mål: Onsdagssejladserne 2010 har været meget atypiske: Vinden har generelt været
meget svag, og ikke én sejlads måtte aflyses på grund af for kraftig vind!
Alle 11 både deltog, og det blev en god sejlads, selv om vinden også denne aften var svag! Ni ud af 11 både kom
i mål inden for 7 minutter efter en gennemsnitlig sejltid på 1 time og 1 kvarter.
Havgassen slog til denne aften og vandt afslutningsløbet. Morten har ellers tidligere brugt mange kræfter på
at kæmpe med Strynøfærgen om placeringerne, men I aften fandt han ud af, hvad det drejede sig om:
Løbsvinderne i 1. start, 2. løb Mikael Jensen i Balu og 2. start 1. løb Miss sommerlyst samt 2. start 2. løb Leif Nielsen
i "Peti" modtog som præmie et dejligt termokrus, og stemningen var i top både under og efter sejladsen!
Ang. skemaet: ID betyder "ikke deltaget", IB betyder "ikke betalt".
Er DH2009-målet skrevet med rødt, betyder det "med spiler". Næste sejlads afvikles 11. august! Her skal en bøje
yderligere respekteres for at mindske risikoen for at noget skal føle sig fristet til ind sejle ind over "Holgers Grund".

Dato 16-06-2010 Vind: SV 4                    
Banelængde (sm) 5,40 Strøm: Sydgående                    
Banevalg Bane 3                      
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2009 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Point Plads Point Placering
1. Start    kl. 19:00:00               i løbet i løbet opdateret opdateret
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 801,9 ID ID 0:00:05 ID 3 ID 21 ID
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 801,9 ID ID 0:00:05 ID 3 ID 21 ID
2. løb                        
Balu Fenix Mikael Jensen 645 737,6 20:15:40 1:15:40 0:05:52 1:21:32 2 2 27 1
Smut 2 Bianca 28 Flemming Nielsen 102 748,9 20:23:11 1:23:11 0:04:51 1:28:02 7 7 36 2
Prob L 23 Ole Espe D 391 725,0 20:15:50 1:15:50 0:07:00 1:22:50 4 4 37 3
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 715,1 20:12:54 1:12:54 0:07:54 1:20:48 1 1 37 3
Victoria Salta 26 Jeppe Sundberg 0 706,5 20:16:32 1:16:32 0:08:40 1:25:12 5 5 42 5
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge "S" 718,9 20:19:16 1:19:16 0:07:33 1:26:49 6 6 49 6
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 705,5 20:13:43 1:13:43 0:08:45 1:22:28 3 3 59 7
Simba Salta 26 Jacob Schäfer DEN 9 743,3 ID ID 0:05:21 ID 11 ID 68 IB
Vibsen Mascot 28 Erling Panduro 0 802,8 ID ID 0:00:00 ID 11 ID 74 IB
Geisha Bianca Peti Niels Koll 0 0,0 ID ID 1:12:15 ID 11 ID 77 ID
                         
                         
2. Start  kl. 19:10:00                      
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 692,3 20:17:22 1:07:22 0:09:57 1:17:19 1 1 12 1
Mahay Dehler 36 Ulf Kongsbach DEN 44 661,3 20:27:05 1:17:05 0:12:44 1:29:49 2 2 22 2
Thea Harmony 34 Bent Kidmose D 1 692,3 ID ID 0:09:57 ID 4 ID 28 ID
2. løb                        
Petí E95 (Elvstrøm) Leif Nielsen 4024 727,3 20:19:08 1:09:08 0:06:48 1:15:56 1 1 12 1
Hurtig-Nok Banner 23 Racer Michael Koll 21 691,3 20:17:08 1:07:08 0:10:02 1:17:10 2 2 17 2

 

Gå til tops!