Før ferien

 Startside
Op

Sejladsdato:  14. maj      21. maj      28. maj      4. juni      11. juni      18. juni

Forkortelser:  ID = ikke deltaget.  IF = ikke fuldført.

onsdag den 14. maj:

Vejret var flot, men vind var der for lidt af og der blev mindre og mindre. Ni både startede, men kun fire nåede i mål inden tidsfristen kl. 21,00. En af disse havde dog været på grund og måtte bruge motor for at komme af og den udgik derfor.

Dato 14-05-2008 Vind: Øst 2-3              
Banelængde (sm) 7,00 Strøm:              
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2008 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 671,4 20:28:00 1:28:00 0:18:33 1:46:33 1
Vibe Aphrodite 101  sp Steen Berthelsen D 339 641,3 IF IF 0:22:04 IF 9
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 677,3 IF IF 0:17:52 IF 9
Petí E95 (Elvstrøm) sp Leif Nielsen 4024 663,4 20:44:48 1:44:48 0:19:29 2:04:17 2
Thea Harmony 34   sp Bent Kidmose D 1 677,3 IF IF 0:17:52 IF 9
Simba Salta 26   sp Jakob Schäfer DEN 9 693,7 20:55:58 1:55:58 0:15:57 2:11:55 3
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 742,0 ID ID 0:10:19 ID 13
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 740,0 IF IF 0:10:33 IF 9
Prob L 23  sp Ole Espe D 391 719,7 IF IF 0:12:55 IF 9
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge - "S"  699,4 ID ID 0:15:17 ID 13

Gå til tops!

 

Onsdag den 21. maj:

Vinden var østlig 2-3 ved start og strømmen nordgående, men vinden døde efterhånden helt hen, så selv om strømmen øgede på hjemturen nåede ingen båd i mål inden tidsfristens udløb.

Dato 21-05-2008 0-2 m/sek              
Banelængde (sm) 4,20 Strøm: Ingen både i mål før tidsfristen.        
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2008 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 671,4 IF IF 0:11:08 IF 11
Vibe Aphrodite 101  sp Steen Berthelsen D 339 641,3 IF IF 0:13:14 IF 11
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 677,3 ID ID 0:10:43 ID 13
Petí E95 (Elvstrøm) sp Leif Nielsen 4024 663,4 IF IF 0:11:41 IF 11
Thea Harmony 34   sp Bent Kidmose D 1 677,3 IF IF 0:10:43 IF 11
Simba Salta 26   sp Jakob Schäfer DEN 9 693,7 IF IF 0:09:34 IF 11
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 742,0 IF IF 0:06:11 IF 11
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 740,0 IF IF 0:06:20 IF 11
Prob L 23  sp Ole Espe D 391 719,7 IF IF 0:07:45 IF 11
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 830,4 IF IF 0:00:00 IF 11
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 830,4 IF IF 0:00:00 IF 11
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge - "S"  699,4 ID ID 0:09:10 ID 13

Gå til tops!

 

Onsdag den 28. maj:

Så fik vi vind! Igen øst men nu 10 - 12 m/sek med kraftige pust ind imellem. På skippermødet blev drøftet, om vinden mellem Kragholm og Strynø nåede over de konstante 12 m/sek, som betyder aflysning. Vi valgte at sejle. Bane 2, 7sm og 5 både startede.
Til stor overraskelse kom Peggy Gordon ikke først i mål! faktisk kom båden sidst. Havde de haft havari? - Nej, - de havde såmænd sejlet efter et banekort fra forrige sæson og lavet en ekstra runde om mærke 4. Det gør de nok ikke næste onsdag....

 

Dato 28-05-2008 Vind: Øst 8 -12              
Banelængde (sm) 7,00 Strøm: nordgående              
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2008 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 671,4 20:37:45 1:37:45 0:18:33 1:56:18 4
Vibe Aphrodite 101  sp Steen Berthelsen D 339 641,3 ID ID 0:22:04 ID 13
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 677,3 ID ID 0:17:52 ID 13
Petí E95 (Elvstrøm) sp Leif Nielsen 4024 663,4 DIS DIS 0:19:29 DIS 6
Thea Harmony 34   sp Bent Kidmose D 1 677,3 ID ID 0:17:52 ID 13
Simba Salta 26   sp Jakob Schäfer DEN 9 693,7 20:27:31 1:27:31 0:15:57 1:43:28 3
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 742,0 ID ID 0:10:19 ID 13
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 740,0 20:31:18 1:31:18 0:10:33 1:41:51 2
Prob L 23  sp Ole Espe D 391 719,7 20:26:59 1:26:59 0:12:55 1:39:54 1
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge - "S"  699,4 ID ID 0:15:17 ID 13

Gå til tops!

 

Onsdag den 4. juni:

Igen frisk vind fra øst! Igen 10 - 12 m/sek med kraftige pust, måske endda kraftigere end onsdagen før. Det blev selvfølgelig bane 2, 7sm og minsandten om ikke 9 både startede. Heraf dog en spøgelsesbåd, forstået på den måde, at vi endnu ikke kender andet til båden end sejlnummer og sejlmærke. - Det kommer nok senere....
Af de øvrige 8 både kom de 5 i mål med en præmietid inden for ca. 4 minutter. Ganske godt!Sidste båd - "Thea" - i mål havde græsset en tid på "Holgers grund" og "Vibe" sejlede på kryds rigeligt med vand ind i skibet gennem håndvasken. Næste onsdag bliver søventilerne sikkert lukket.....

 

Dato 04-06-2008 Vind: Ø 10-12 m/sek              
Banelængde (sm) 7,00 Strøm:              
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2008 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 671,4 ID ID 0:18:33 ID 13
Vibe Aphrodite 101  sp Steen Berthelsen D 339 641,3 20:22:24 1:22:24 0:22:04 1:44:28 5
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 677,3 20:20:12 1:20:12 0:17:52 1:38:04 1
Petí E95 (Elvstrøm) sp Leif Nielsen 4024 663,4 20:23:22 1:23:22 0:19:29 1:42:51 3
Thea Harmony 34   sp Bent Kidmose D 1 677,3 20:35:17 1:35:17 0:17:52 1:53:09 8
Simba Salta 26   sp Jakob Schäfer DEN 9 693,7 20:31:12 1:31:12 0:15:57 1:47:09 6
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 742,0 ID ID 0:10:19 ID 13
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 740,0 20:31:20 1:31:20 0:10:33 1:41:53 2
Prob L 23  sp Ole Espe D 391 719,7 20:30:37 1:30:37 0:12:55 1:43:32 4
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge - "S"  699,4 20:34:47 1:34:47 0:15:17 1:50:04 7

 Gå til tops!

Onsdag den 11. juni:

Så er vinden gået i vest, også i den grad. Vindmåleren viste 12 med pust op til 18 m/sek. Ingen kapsejlads i aften, men kaffe og friske madder.
Sejlerne ser gerne, at vi efter sommerferien forlanger afkrydsning på startskema og mulighed for her at vælge sejlads med eller uden spiler.

Gå til tops!

Onsdag den 18. juni:

Vinden var frisk men aftagende, fra vest 8-9 ved start til omkring 6, da bådene kom ind. Strømmen nordgående. Først over start var "Petí" fulgt af "Havgassen" og "Simba" næsten side om side.
Først i mål var "Petí". Sidst kom "Prob", der løb lidt sur i en kombination af mærkerunding og forsjelsskifte.

Vi er nu nået op på 12 tilmeldte både til vore aftenkapsejladser, og de mange nye er et godt og glædeligt bekendtskab både på banen og i klubhuset.
Et par både har ikke målebrev. Det kigger klubmåleren på... Indtil videre er "Thea" efter klubmålerens vurdering sat til samme mål som "Miss Sommerlyst": 677,3.

God sommer og på gensyn den 13. august, hvor man til efteråret sejladser er forberedt på at sejle efter måltal således at man på skippermødet forud for hver kapsejlads tilkendegiver, om man den pågældende aften sejler med eller uden spiler. !
 

Dato 18-06-2008 Vind: V 8-9 m/sek              
Banelængde (sm) 6,00 Strøm: nordgående              
                   
Bådnavn Bådstype Ejer Sejlnr. DH2008 Ankomsttid Sejltid Respit Præmietid Plads
1. Start    kl. 19:00:00                
Peggy Gordon X 79  sp Søren Jansen D 387 671,4 ID ID 0:15:54 ID 13
Vibe Aphrodite 101  sp Steen Berthelsen D 339 641,3 ID ID 0:18:55 ID 13
Miss Sommerlyst Nordship 34 Flemming Hansen DEN 20 677,3 ID ID 0:15:19 ID 13
Petí E95 (Elvstrøm) sp Leif Nielsen 4024 663,4 20:16:08 1:16:08 0:16:42 1:32:50 1
Thea Harmony 34   sp Bent Kidmose D 1 677,3 20:24:39 1:24:39 0:15:19 1:39:58 5
Simba Salta 26   sp Jakob Schäfer DEN 9 693,7 20:24:22 1:24:22 0:13:40 1:38:02 4
Havgassen Commander 31 Morten Fahlén DEN 55 742,0 20:24:51 1:24:51 0:08:50 1:33:41 2
Liljen Bianca 28 Ulrik Bastholm D35 740,0 ID ID 0:09:02 ID 13
Prob L 23  sp Ole Espe D 391 719,7 20:35:55 1:35:55 0:11:04 1:46:59 6
Rødtop Folkebåd Maritime Efterskole 776 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Agpa Folkebåd Maritime Efterskole 740 830,4 ID ID 0:00:00 ID 13
Oline Scampi 30 Claus Grøftehauge - "S"  699,4 20:23:38 1:23:38 0:13:06 1:36:44 3

Gå til tops!